Les regidores i els regidors de Compromís per Potries presenten una proposta a l’Assemblea de Regidors per promoure la creació d’una xarxa museística comarcal a la Safor-Valldigna

Diferents treballs i estudis han anat posant de manifest la important riquesa patrimonial i natural amb la qual compta la comarca de la Safor-Valldigna. Un valor que poc a poc les iniciatives locals han anat recuperant, protegint i intentant posar en valor des del punt de vista cultural, però també, de forma bastant tímida, des del punt de vista turístic.

Fruit d’aquest treball de recuperació, i també inversor, amb el suport en ocasions de les administracions superiors (i d’altres, ni tan sols això) han anat configurant-se un volum de recursos que, per limitacions econòmiques i de dimensió, no han acabat de produir una eficient explotació tant des del punt de vista de l’enriquiment cultural de la nostra societat com des del punt de vista econòmic.

A la nostra comarca existeixen “sales museogràfiques” a diversos municipis, com ara  Rafelcofer, Ador, … i d’altre pobles, als quals s’incorporarà d’immediat la nostra “Cassoleria d’Àngel Domínguez”. I diem sales perquè les xicotetes dimensions dels projectes impedeixen comptar amb els elements essencials del que hauria d’estar dotat un museu, des del punt de vista tècnic i jurídic: direcció, Sales i personal de Restauració, guies, etc… limitacions que impedeixen obtenir, en gran mesura, els recursos necessaris per al seu funcionament i, en conseqüència d’això, d’una difusió i explotació adequada que retroalimenten el museu.

Ja per l’any 2000, la Mancomunitat de Municipis de la Safor, va elaborar un “pre-projecte” en el qual es plantejava la possibilitat de posar en funcionament un “Museu Etnològic Territorial”, al qual les, ja en aquell moment, incipients iniciatives museístiques dels municipis de la comarca comptaren amb una gestió mancomunada, i permeteren dotar d’una estructura de gestió permanent i cofinançada, a més de dotar-los d’instal·lacions de restauració, gestió administrativa, magatzem, etc. compartides,  i de mecanismes de difusió i d’explotació coordinats.

La recent promulgada Llei de Racionalització de l’Administració Local continua mantenint com a una competència pròpia dels municipis la Protecció i Gestió del Patrimoni Historicoartístic (Article 25 de la modificada Llei de Bases de Règim Local), i a més permet que per a l’exercici de les seues competències pròpies el municipis puguen agrupar-se per a prestar els serveis d’una forma més eficient des del punt de vista econòmic-financer;

Atenent que ja la nostra comarca compta amb institucions museístiques d’important rellevància, com ara els Museus Arqueològics de Gandia i Oliva o el Museu Etnològic d’Oliva, la Casa Mayans (Subseu del Muvim), etc.., que podrien a més exercir un paper de motors i de dinamitzadors de la resta de sales museogràfiques instal·lades a tot arreu de la comarca i que permetrien oferir un “producte” de caràcter patrimonial-cultural i turístic, d’una envergadura considerable, posant en valor la comarca de la Safor Valldigna de forma integrada, afegint-se a recursos com el Monestir de la Valldigna, el Monestir de Sant Jeroni o el Palau Ducal de Gandia;

 

Per tot això els representants públics de Compromís per Potries presenten a l’Assemblea de Regidores i Regidors de la Coalició Compromís de la Safor-Valldigna l’adopció dels següents

 

ACORDS

Primer.- Que des dels nostres Grups Municipals i Grup Polític a la Mancomunitat de Municipis de la Safor es promoga i s’inste a l’ens comarcal, a l’elaboració d’un Projecte-Estudi sobre la creació i funcionament d’un “Museu Comarcal de la Safor-Valldigna” que aglutine i dote de les infraestructures necessàries per a una adequada gestió i explotació coordinada de totes les iniciatives museístiques desplegades al llarg del nostre territori comarcal. Un projecte que permeta dotar d’infraestructura adequada (tant material i tècnica com humana) per al reconeixement oficial de Museu, podent optar als recursos disponibles per al manteniment de museus i investigació, tant en l’àmbit provincial i autonòmic com estatal i europeu.

Segon.-Que una vegada elaborat aquest projecte, i fet l’estudi de viabilitat econòmic-finacera, el nostres grups municipals promoguen des dels ajuntaments la posada en funcionament d’aquesta institució, que permetrà l’adequada gestió dels recursos patrimonials, una difusió i explotació conjunta, amplificant els efectes de difusió cultural i turística amb criteris d’eficiència econòmica.

Tercer.- A més, sol·licitar a la Diputació de València i a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport la implicació en aquest projecte i el compromís de suport institucional i econòmic al seu desenvolupament futur.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *